Thiết kế thi công hồ bơi khách sạn số 124 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc 

Thiết kế thi công hồ bơi khách sạn số 124 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc

Thiết kế thi công hồ bơi khách sạn số 124 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc